Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Ιατρικής

συλλογική κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης για τους πρόσφυγες

by on Οκτ.22, 2015, under Κείμενα

Συλλογική κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης (ελεύθερη συνεισφορά). Τα χρήματα θα διατεθούν για αγορά φαρμάκων, νερού και άλλων αναγκαίων για τους πρόσφυγες.

Συλλογική κουζίνα οικονομικής ενίσχυσης (ελεύθερη συνεισφορά).
Τα χρήματα θα διατεθούν για αγορά φαρμάκων, νερού και άλλων αναγκαίων για τους πρόσφυγες.


Leave a Reply

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!